Financiële positie

Samenvatting financieel beeld 2022-2025

Samenvatting financieel beeld 2022-2025

In onderstaand overzicht staan de financiële consequenties samengevat van het financieel meerjarenbeeld, de financiële knelpunten en ambities en de dekkingsbronnen.

Financieel perspectief

2022

2023

2024

2025

Financieel meerjarenbeeld

2.053

1.675

2.901

15.350

Intensiveringen / opgaven

-23.742

-19.438

-18.720

-20.980

Hervormingen/ dekkingsbronnen

21.811

14.880

13.499

12.419

Saldo MJB te verrekenen met AR

122

-2.883

-2.320

6.789

In hoofdstuk Financieel meerjarenbeeld wordt ingegaan op de ontwikkeling van het meerjarenbeeld. Het startpunt is de meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2021. Vervolgens worden ieder van de autonome ontwikkelingen vanaf de begroting 2021 toegelicht. Dit betreft de ontwikkelingen zoals opgenomen in de Voorjaarsbrief 2021 maar ook enkele nieuwe ontwikkelingen.

De intensiveringen en hervormingen zoals die in eerdere begrotingen zijn opgenomen voor de jaarschijven 2022-2025 maken onderdeel uit van het saldo van het meerjarenbeeld. De intensiveringen en hervormingen zoals opgenomen in de voorgaande begrotingen lichten we toe in de hoofdstuk Intensiveringen voorgaande jaren (reeds middelen voor gereserveerd in) voorgaande jaren en Hervormingen voorgaande jaren

Ook in 2022 t/m 2025 hebben we te maken met nieuwe opgaven waarvoor intensiveringsmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Deze opgaven zijn opgenomen in het hoofdstuk Intensiveringen 2022-2025 en worden daar afzonderlijk per opgave toegelicht. Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen stellen we in het hoofdstuk Hervormingen 2022-2025 een aantal maatregelen en hervormingen voor.

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23