Overzichten

Subsidies en inkomens overdrachten

Subsidies en inkomens overdrachten


Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)

Begroting 2021

Begroting 2022

0

0

01.1 Economie en werkgelegenheid

6.981

6.991

01.2 Mobiliteit

1.201

1.571

01.3 Wonen

188

273

02.1 Kwaliteit van de leefomgeving

7.513

8.395

02.2 Veiligheid

20.604

21.094

03.1 Werk en inkomen

181.748

198.833

03.2 Onderwijs

11.354

10.081

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

278.291

258.456

03.4 Sport en bewegen

3.950

3.341

03.5 Cultuur

31.914

30.136

04.1 Dienstverlening

3.933

3.372

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht w

5.874

1.540

04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien

865

425

04.4 Overhead en ondsteuning organisatie

697

698

Hulpkostenplaatsen

0

0

Totaal subsidies en inkomensoverdrachten

555.113

545.207

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23