Overzichten

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Beschikbare middelen samenwerkingsverbanden / centrumgemeente

Omschrijving middelen
(bedrag x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2022

Akkoord van Groningen

925

Maatschappelijke opvang

17.717

Vrouwenopvang

7.599

Actie centrum voor Veiligheid en Zorg

150

Beschermd Wonen

67.568

Werk in Zicht algemeen

399

Transformatie Sociaal Domein Jeugd

0

Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren

20

Arbeidsparticipatie mensen met psychische beperking

0

Regio-coördinatie Statushouders

923

Versterking arbeidsmarktregio's

0

 

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23