Bestuur

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Mirjam
Wijnja

Benni

Leemhuis

Petra

Brouwer

Femke

Folkerts

Hans

Sietsma

Jan

Visser

Justine

Jones

GroenLinks
Fractievoorzitter

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

Jeffry van
Hoorn


Ceciel
Niewenhout

Martijn van
 der Glas

Nick

Nieuwenhuijsen

Maarten van

der Laan

Julian
Bushoff

Els van der

Weele

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

PvdA

PvdA

Fractievoorzitter

PvdA

Jan Pieter
Loopstra

Krista

Boogaard

Rik van

Niejenhuis

Jim

Lo-A-Njoe

Ido
Venhuizen

Koosje van
Doesen

-Dijkstra


Tom
Rustebiel

PvdA

PvdA

PvdA

D66

D66

D66

D66

Fractievoorzitter

Sander

Cleassen

Jimmy

Dijk

Bob

de Greef

Daan
Brandenbarg

Lucy
Wobma

Wim

Koks

Elisabeth
Akkerman

D66

SP

Fractievoorzitter

SP

SP

SP

SP

VVD

Ietje
Jacobs-
Setz


Geeske

de Vries

Jasper

Boter

Gerben

Brandsema

Peter

Rebergen

Tessa

Moorlag

VVD

Fractievoorzitter

VVD

VVD

CU

Fractievoorzitter

CU

CU


Kirsten
de Wrede

Terence

van Zoelen


Wesley
Pechler

René

Bolle

Herman Pieter

Ubbens

Hans
Moerkerk

Partij
voor de
dieren

Partij
voor de
dieren

Partij voor
de Dieren

CDA

Fractievoorzitter

CDA

100%

 Groningen

Fractievoorzitter

Yaneth
Menger

Amrut

Sijbolts


René
Staijen

Steven

Bosch

Ton
van Kesteren

100%
Groningen

Fractievoorzitter

Stadspartij
voor Stad

en Ommeland

Fractievoorzitter

Stadspartij
 voor Stad en

 Ommeland

Student & Stad

Fractievoorzitte r

PVV

Fractievoorzitter

Koen
 Schuiling
Burgemeester

Josine

Spier
Griffier

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23