Overzichten

Begroting op deelprogramma

Begroting op deelprogramma

Rekening*

Actuele Begroting

Primitieve Begroting

Begroting op deelprogramma
(bedragen x 1.000 euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

01 Economie en Ruimte

-6.292

39.105

41.731

43.054

45.637

47.217

01.1 Economie en werkgelegenheid

-13.596

27.983

26.698

28.471

29.018

29.484

Lasten

32.863

35.368

33.864

35.387

35.936

36.404

Baten

46.459

7.385

7.166

6.916

6.918

6.920

01.2 Mobiliteit

13.227

6.964

7.170

8.648

10.281

10.520

Lasten

36.688

31.783

34.972

35.075

36.833

37.221

Baten

23.462

24.819

27.802

26.427

26.552

26.701

01.3 Wonen

-5.923

4.157

7.863

5.935

6.338

7.212

Lasten

23.655

21.757

24.186

22.173

22.575

23.450

Baten

29.578

17.599

16.323

16.237

16.237

16.237

02 Leefomgeving en Veiligheid

64.695

59.832

64.398

65.453

67.029

68.261

02.1 Kwaliteit van de leefomgeving

40.105

34.433

36.869

37.444

39.864

41.582

Lasten

109.234

113.868

111.631

112.023

114.196

115.910

Baten

69.130

79.435

74.762

74.579

74.331

74.328

02.2 Veiligheid

24.591

25.399

27.529

28.010

27.164

26.679

Lasten

27.511

28.930

30.850

31.360

30.544

30.059

Baten

2.920

3.532

3.322

3.351

3.380

3.380

03 Vitaal en Sociaal

463.884

460.284

455.614

450.288

453.047

458.585

03.1 Werk en inkomen

94.600

105.848

96.085

94.532

93.903

93.022

Lasten

298.596

270.526

278.149

273.222

268.894

264.645

Baten

203.996

164.678

182.064

178.690

174.991

171.623

03.2 Onderwijs

21.144

25.231

23.480

23.706

23.975

24.348

Lasten

33.655

36.677

34.554

35.534

35.850

36.291

Baten

12.511

11.446

11.074

11.828

11.875

11.944

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

290.292

267.884

275.453

271.406

274.332

278.259

Lasten

305.395

279.104

286.301

283.640

287.230

291.963

Baten

15.103

11.220

10.848

12.234

12.897

13.704

03.4 Sport en bewegen

19.499

19.962

20.828

20.120

19.435

20.362

Lasten

27.024

30.129

30.480

29.820

29.102

30.053

Baten

7.525

10.167

9.652

9.700

9.667

9.691

03.5 Cultuur

38.350

41.360

39.768

40.524

41.401

42.595

Lasten

46.086

57.137

55.808

57.537

58.842

60.579

Baten

7.737

15.778

16.040

17.013

17.440

17.984

04 Dienstverlening en bestuur

-3.647

4.913

22.574

22.578

24.705

26.376

04.1 Dienstverlening

9.544

10.379

10.559

10.215

9.986

10.151

Lasten

13.698

13.390

13.142

12.799

13.056

13.372

Baten

4.154

3.011

2.584

2.584

3.070

3.222

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

-13.191

-5.466

12.015

12.364

14.719

16.225

Lasten

39.178

30.116

32.858

23.654

21.565

20.648

Baten

52.369

35.582

20.843

11.290

6.846

4.423

04 Dienstverlening en bestuur

-578.539

-564.133

-584.317

-581.374

-590.417

-600.439

04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien

-684.677

-669.834

-694.881

-694.629

-705.276

-719.222

Algemene Inkomsten

-684.677

-670.004

-695.054

-694.805

-705.455

-719.405

Lasten

13.470

12.947

10.516

6.365

4.447

3.064

Baten

698.147

682.950

705.570

701.169

709.902

722.469

Post Onvoorzien

0

170

173

176

179

183

Lasten

0

170

173

176

179

183

04.4 Overhead en ondsteuning organisatie

106.138

105.701

110.564

113.255

114.859

118.783

Overhead

105.259

105.144

109.885

111.742

113.396

117.746

Lasten

116.068

115.714

119.968

121.868

125.591

127.973

Baten

10.809

10.570

10.083

10.126

12.195

10.228

Ondersteuning organisatie

879

557

679

1.513

1.464

1.037

Lasten

2.178

2.219

2.401

3.235

3.185

2.759

Baten

1.299

1.662

1.722

1.722

1.722

1.722

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Totaal

-59.900

0

0

0

0

0

*De rekening 2020 wordt hier weergegeven in de programma indeling die bij de begroting 2022 wordt gebruikt.

Baten en lasten totaal

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten totaal

1.125.299

1.079.835

1.099.854

1.083.867

1.088.023

1.094.575

Lasten totaal (exclusief reservemutaties)

1.095.113

1.065.128

1.081.584

1.061.858

1.064.753

1.072.292

Baten totaal

1.185.198

1.079.835

1.099.854

1.083.867

1.088.023

1.094.575

Baten totaal (exclusief reservemutaties)

1.101.774

1.038.526

1.081.776

1.068.239

1.073.909

1.081.552

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23