Overzichten

Intensiveringen voorgaande jaren

Intensiveringen voorgaande jaren

1 Economie en Ruimte

begroting

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

1. Diverse deelprogramma's

Niet realiseren hervormingen AOW uitstroom

S

2021

-9

 1.1  Economie en Werkgelegenheid

Werklocaties

I

2019

200

Werklocaties

S

2019

380

 1.2 Mobiliteit

Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen

I

2019

250

Kapitaallasten binnenstad

S

2019

540

Fietsparkeren

I

2021

600

600

600

 1.3 Wonen

Stadshavens

S

2019

600

Energie (inc)

I

2019

1.150

Niet realiseren herv: Duurzame energieopwekking

S

2021

1.000

Totaal 1 Economie en Ruimte

2.200

2.520

600

0

600

-9

2 Leefomgeving en Veiligheid

begroting

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

2. Diverse deelprogramma's

Niet realiseren hervormingen AOW uitstroom

S

2021

-23

2.1 Kwaliteit leefomgeving

Erfgoed

I

2019

100

Plankosten

I

2019

50

Stadsbeheer proef

I

2019

125

Groot onderhoud en vervangingen

S

2020

52

94

Verv.investeringen Groen en aanv groot ohd

I

2021

360

Verv.investeringen Groen en aanv groot ohd

S

2021

144

236

492

Aanpak gladheid gele stenen Binnenstad

S

2021

37

2.2 Veiligheid

Veiligheidsregio pensioenvoorz 

I

2021

1.149

1.149

677

Totaal 2 Leefomgeving en Veiligheid

1.620

37

1.385

94

1.037

469

3 Vitaal en Sociaal

begroting

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

3. Diverse deelprogramma's

Niet realiseren hervormingen AOW uitstroom

S

2021

-161

Vertraging bezuinigingen DMO

S

2021

68

104

3.1 Werk en Inkomen

Basisbaan

I

2019

700

Intensivering begeleiding en participatie

S

2019

1.000

Meer geld voor minder armoede

I

2020

30

30

Tekort BUIG

S

2020

7.900

8.200

Tekort BUIG

S

2021

1.500

1.600

2.000

Begeleiding vergunninghouders

I

2021

209

72

Vervanging SW sleutelfunctionarissen

S

2021

189

233

522

3.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Subsidies beheer en accommodaties

I

2019

25

Terugdringen zorgkosten

S

2019

1.200

Aanpak problematische doelgroepen

I

2019

98

Problematische jeugdgroepen

I

2021

165

Zorgkosten Wmo

S

2020

-957

1.157

Zorgkosten Jeugd

S

2020

5.300

4.100

Wmo volumegroei

S

2021

979

970

960

Wmo overig

S

2021

-425

-176

71

3.4 Sport en bewegen

Vervanging kunstgrasvelden

S

2019

95

Vervanging kunstgrasvelden

S

2020

259

296

Vervanging kunstgrasvelden

I

2020

517

200

Totaal 3 Vitaal en sociaal

16.557

2.295

2.929

13.857

0

3.392

4 Dienstverlening en bestuur

begroting

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

2024 (i)

2024 (s)

4. Diverse deelprogramma's

Niet realiseren hervormingen AOW uitstroom

S

2021

-213

4.1 Dienstverlening

Digitale dienstverlening

I

2019

220

4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

I

2019

4.000

Gebiedsgericht werken

I

2019

2.150

Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer

I

2019

1.075

Niet realiseren oude taakstellingen

I

2020

468

-41

4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer

I

2019

540

258

Vrijval herindelingsbudget tbv wsv

I

2021

1.644

Dekking inzet vrijval herindelingsbudget tbv wsv

I

2021

-1.644

Generatiepact

S

2021

445

370

390

Niet realiseren herv: vrijval comp.reg OZB

S

2021

140

4.4 Overhead en ondersteuning organisatie

Digitalisering archiefbestanden

I

2019

140

Huisvesting Iederz

S

2020

400

1.400

Vereenvoudiging financiële administratie

I

2021

153

77

Financiering datawarehouse

I

2021

158

142

125

Formatie functioneel beheer

I

2021

333

317

300

Huisvesting huur Tromphuis

S

2021

132

Totaal 4 Dienstverlening en bestuur

10.082

272

1.164

1.359

425

177

Totaal continuering beleidsmiddelen

30.459

5.124

6.078

15.310

2.062

4.029

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23