Overzichten

Meerjarige exploitatieprojecten

Meerjarige exploitatieprojecten

Omschrijving Project

Tijdsplanning
 Project

Totaal

Verwachte
 besteding

resterend 

 Beschikbare

 tot en met

voor 2022

 budget

2022

 en verder

Herindeling gemeente Groningen, Haren, Ten Boer

2017-2022

8.057

7.933

124

Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk

2016-2022

500

399

101

DOIB - transitie DIV

2019-2022

1.286

1.286

0

Implementatie Omgevingswet

2016-2021

4.370

3.237

1.133

Budget Knoop Groningen

2016-2024

14.900

5.500

9.400

Nieuwe huisvesting de Oosterpoort

2019-2021

1270

970

300

Lump sum aardbevingen

2018-2023

10.402

7.847

2.555

Revitalisering Stadhuis

2018-2021

3.226

1.467

1.759

Stadhuis, tijdelijke huisvesting

2018 - 2021

1.257

1.058

199

Virtueel Groningen

2019-2023

3.740

2.038

1.702

Outsourcing ICT

2016-2024

15.000

13.060

1.940

Vernieuwing Applicaties Sociaal Domein

2019-2023

2.229

517

1.712

Programma transitie DIV

2019-2024

7.500

2.331

5.169

Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden

2020-2032

1.449

370

1.079

Uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke  gebouwen

2021 - 2022

1895

1005

890

Fonds Dijkpark

2018-2022

128

2

126

Herstelagenda Groningen Vooruit

2021-2022

3.500

1.500

2.000

 

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23