Overzichten

Staat B: Personeelskosten

Staat B: Personeelskosten

Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening

Totaal

Primitieve begroting 2022 Toegestane (begrote) formatie

Actuele begroting 2021 Toegestane (begrote) formatie

Rekening 2020 Gemiddelde personele bezetting

fte

euro

fte

euro

fte 

euro

Personeel in dienst:

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst

2.798

218.625

2.756

213.127

2.663

198.609

Waaronder bovenformatief personeel

Aantal fte en kosten 

16

1.190

26

1.917

29

2.180

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 

2.798

218.625

2.756

213.127

2.663

198.609

Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten)

156

150

72

Bestuur

53

2.426

53

2.454

53

2.424

WSW

781

30.230

862

31.462

908

32.612

WWB

373

630

556

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB

834

33.029

915

34.546

961

35.592

Externe inhuur

14.479

12.883

33.616

Voormalig personeel

Wachtgelden 

237

274

795

FLO/FPU/Overig

447

447

775

Overig

0

0

0

Totaal voormalig personeel

684

721

1.570

AF:

Gedetacheerde uitleen

-3.789

-3.447

-5.219

Verhaal salaris

-377

-339

-1.130

Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris

-4.166

-3.786

-6.349

Overige personeelskosten

Vorming en opleiding

3.318

3.367

2.331

Werving en selectie

83

80

82

Bedrijfsgezondheidszorg

575

558

642

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

805

847

777

Overig

1.476

3.301

493

Totaal overige personeelskosten

6.257

8.153

4.325

Totaal generaal fte's en personele lasten

3.632

269.064

3.671

265.794

3.624

267.435

 

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23