Paragrafen

Paragraaf 7: Grondbeleid

Paragraaf 7: Grondbeleid

In de paragraaf zal naast de vaste onderdelen waarover gerapporteerd dient te worden volgens de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV), ook een meerjarenbeeld van het grondbedrijf gegeven worden. Het grondbedrijf gaat binnen afzienbare tijd nieuwe grootschalige gebiedsontwikkelingen in exploitatie nemen. Dit versterkt het belang van een goed financieel meerjarenbeeld. Het opstellen van een meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) zal in de komende jaren verder worden ontwikkeld.

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23