Algemeen

Kerngegevens

Kerngegevens

De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is.

Inwoners

Begroting
2020

Rekening
2020

Begroting
2021

Beoogd
2022

Aantal inwoners

236.730

233.265

239.183

239.740

% jongeren (0 t/m 19 jaar)

19.3%

18,3%

19,3%

19,2%

% middengroep (20 t/m 64 jaar)

65,8%

66,7%

65,5%

65,5%

% ouderen (65 jaar en ouder)

14,8%

15,0%

15,0%

15,3%

Ruimtelijke kerngegevens 

Begroting
2020

Rekening
2020

Begroting
2021

Beoogd
2022

Oppervlakte gemeente (in ha)

19.795

19.975

19.795

19.795

% binnenwater

9,4%

9,40%

9,4%

9,4%

% Functiemenging

57,1%

57,0%

-

-

Lengte van de wegen (km)

898

1.215

1.215

1.215

Woningvoorraad

Begroting
2020

Rekening
2020

Begroting
2021

Beoogd

2022

Aantal woningen

116.396

116.445

118.596

121.396

% huurwoningen

57.8%

58,2%

58%

58%

% koopwoningen

42.2%

41,8%

42%

42%

Gemiddelde WOZ-waarde

211.425

239.500

220.000

220.000.

Financieel (in euro's)

2020
(realisatie)

2021
(Begroting)

2022
(Beoogd)

Totaal lasten

1.125.299.000

1.050.902.000

1.081.584.000

Rekeningresultaat

59.900.000

-

-

Omvang algemene egalisatiereserve (AER)

55.853.000

42.280.000

48.977.000

Ratio weerstandsvermogen

105%

93%

127%

Inkomsten gemeentefonds

592.178.000

555.969.000

594.938.000

Opbrengst belastingen (totaal)

105.623.000

112.753.513

116.059.051

Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB)

89.312.000

94.505.000

97.940.928

Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB)

129.000

110.000

132.000

Opbrengst hondenbelasting

1.040.000

1.115.000

0

Opbrengst logiesbelasting

1.731.000

2.274.273

2.274.273

Opbrengst precariobelasting

870.000

1.169.603

1.198.843

Opbrengst parkeerbelasting

12.546.000

13.579.637

14.513.007

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23