Bestuur

College van Burgemeester en wethouders

College van Burgemeester en wethouders

Burgemeester Koen Schuiling (VVD)
Algemene Zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Externe Betrekkingen &
Stedenbanden, Regionale Samenwerking, GAE, DIV, Regionaal Historisch
Centrum Groninger Archieven, Coördinatie Akkoord van Groningen,
Stadstoezicht, Media, Versterking & Herstel,  voorz. stuurgroep revitalisatie
stadhuis, harmonisatie na herindeling

Glimina Chakor (GroenLinks)
Wijkwethouder Zuid
Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid &
Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid,
Toegankelijkheid, Evenementen

Isabella Diks (GroenLinks)
Wijkwethouder Oost
Coördinatie sociaal domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp,
Volksgezondheid, Inkomen & Schulden

Philip Broeksma (GroenLinks)
Dorpswethouder Haren
Verkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale Innovatie & ICT

Roeland van der Schaaf (PvdA)
Wijkwethouder Centrum
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel,
Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering Stadhuis

Carine Bloemhoff (PvdA)
Wijkwethouder Oude Wijken
Onderwijs en Passend Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid,
Sociaal ondernemen, Accommodatiebeleid

Berndt Benjamins (D66)
Wijkwethouder West
Financiën, P&O, Publieke Dienstverlening, Economie en innovatie,
Marktwezen, Internationale handel en samenwerking, Toerisme en recreatie,
Cultuur, Gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing.

Inge Jongman (ChristenUnie)

Dorpswethouder Ten Boer
Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, Ecologie & Dierenwelzijn,
Sport, Beschermd Wonen & Opvang

Christien Bronda
Gemeentesecretaris

Deze pagina is gebouwd op 07/04/2022 17:06:48 met de export van 07/04/2022 16:28:23